Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Bibliotheek
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Bibliotheek: proeven van bekwaamheid
Beslissingsgericht Onderzoek:
Uiteen en In Elkaar pdf (273 kB)
Functie- en productdifferentiatie in de ambulancezorg; overzicht en oordeel over bruikbaarheid van regionale initiatieven elders, maart 2004
Verschil moet er zijn pdf (248 kB)
Inventarisatie van initiatieven van en meningen over functie- en productdifferentiatie ambulancezorg
Zorg gelijk vervoer? pdf (496 kB)
Analyse hulpambulancezorg regio Den Haag
Deelrapportages Zorg gelijk vervoer?
De publicatie wordt u op verzoek toegezonden per email (1.010 kB)
Partners in perspectief pdf (271 kB)
Sectorale samenwerking Centra voor Werk & Inkomen en transferpunten Zorg & Welzijn
'n betrekkelijke RAV pdf (1.740 kB)
Stappenplan betrekken werknemers bij vorming van Regionale Ambulance Voorzieningen
Opleidingen in diagnose pdf (1.321 kB)
arbeidsmarkt-, organisatie-, personeels- en opleidingsbeleid functielaboranten en overige diagnostisch assisterend medewerkers
Beter anders dan wel meer (samenvatting) pdf (73 kB)
Structuur en functioneren sociaal culturele en welzijnssector Sneek
Taken, functies en beroepen:
Het binnenste buiten pdf (60 kB)
beroepsprofiel endoscopie-assistent/-verpleegkundige gastro-enterologie
Zorg voor de opleiding pdf (174 kB)
beroepsopleidingsprofiel endoscopie-assistent/-verpleegkundige gastro-enterologie
Zorgen voor (de) leiding pdf (140 kB)
functieprofiel manager ambulance-zorg
Strategische beleidsontwikkeling, bedrijfsplannen:
De Box verzet het Baken pdf (804 kB)
strategisch bedrijfsplan omvorming open jongerencentrum naar een muziek- en cultuurcentrum
Het hoogste goed pdf (348 kB)
Recreatie-onderneming te Noordpolderzijl: de contouren voor een bedrijfsplan
North European Popcentre pdf (417 kB)
aanzet business-plan inrichting bedrijfsverzamelgebouw faciliteiten en activiteiten popmuziek
(Management-) Instrumenten:
Instrument voor de ontwikkeling van bedrijfsplannen pdf (98 kB)
(onder meer) voor Contractactiviteiten van HBO- en MBO-Instellingen
Personeelsbeleid: