Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Beleids- en teamontwikkeling fusie-instelling
Opdrachtgever:
St. Welzijn AA en Hunze, Gieten/Jongsma Organisatie- en Projectontwikkeling, Haren
Periode:
november 1997 - maart 1998
Publicatie:
Hoofdlijnen Van Beleid
april 1998
Doel
Het ontwikkelen van middellange termijnbeleid voor de fusie-instelling waarin een drietal welzijnsstichtingen zouden opgaan. Nevendoelen waren verbetering van de communicatie, versterking van de mogelijkheden om samen te werken en teambuilding. Randvoorwaarde was dat er gezamenlijke doelstellingen en prioriteiten werden geformuleerd en dat er overeenstemming ontstond over de activiteiten die de stichting ging uitvoeren.
Werkwijze
In een tiental werkbijeenkomsten zijn de diverse aspecten van het beleid aan de orde gesteld. Van iedere bijeenkomsten werd een verslag gemaakt, zodat de contouren van het beleid al tijdens het proces helder zouden worden. Het plan is uitgewerkt, besproken met het team en het stichtingsbestuur. Daarnaast zijn werk- of teamvergaderingen georganiseerd, waarin organisatorische en operationele aspecten van de integratie van de drie stichtingen aan bod kwamen.
Onderwerpen beleidsplan
 • de veranderende context van het welzijnswerk: landelijk en regionaal;
 • de missie van de nieuwe stichting;
 • verschillen en overeenkomsten in de profielen van de drie voormalige stichtingen;
 • de welzijnsfuncties die de nieuwe stichting moet en wil vervullen;
 • doelgroepen en deelnemers naar aantallen en aard;
 • relatie tussen instelling en bevolking/deelnemers;
 • de rol van de professionals;
 • de relaties met de lokale overheid;
 • organisatiestructuur van de nieuwe stichting;
 • hoofdgroepen van activiteiten;
 • verdeling van formatie-uren over de verschillende activiteiten.