Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Ontwikkeling management informatie systeem onderwijsproductie
Opdrachtgever:
ACADE Academie voor de Gezondheidszorg, Groningen
Periode:
juni 1995 - december 2000
Ter illustratie:
Doelen
De ontwikkeling van een management informatie moet leiden tot het kwantificeren van de onderwijsproductie en het structureren en systematiseren van informatiestromen daaromtrent. De opdracht hield tegelijkertijd in: begeleiding van de invoering van het informatiesysteem in de diverse geledingen van de organisatie (directie, secretariaat, financiële administratie, systeembeheer, clustercoördinatoren en opleidingsfunctionarissen).
Dwarsverbanden
Met de structurering van de informatiestromen werden relaties geschapen tussen bijvoorbeeld informatiebrochures over het scholingsaanbod, voorlopige aanmeldingen, cursistenadministratie, uurdocentenadministratie, financiële administratie, voorbereiden van begroting, het opstellen van jaarrekening en tussentijdse financiële overzichten, kostprijs- en resultaatberekeningen, facturering van opleidingskosten, planning van het onderwijs en roostering, planning van werkzaamheden van de financiële administratie en het secretariaat, bestuurlijke procedures, en dergelijke.
Elementen
Het management informatie-systeem bestaat -zowel in zijn geheel als in zijn onderscheiden delen- uit drie samenhangende aspecten: planning, registratie en evaluatie.
In het systeem zijn onder meer de volgende elementen verwerkt: kwantitatief overzicht van het totale aanbod van opleidingen, jaarplanning van cursusdagen, lokalenplanning, marktverkenning en financiële ramingen van de afzet van onderwijsproducten, normeringen voor de inzet van onderwijspersoneel, planning van de inzet van (onderwijs-) personeel in activiteiten en uren, registratie van onderwijs- en projecturen, school-jaarplanning, kwantitatieve urentabellen, toerekening van kosten aan opleidingen en projecten, het berekenen van resultaten van opleidingen, het berekenen van gedifferentieerde kost- en verkoopprijzen, berekenen van omzet per product-markt-combinatie, relatiebeheer-programma, leerlingen-administratie.
Het systeem is uitgewerkt in databases, spreadsheetmodellen, tabellen, formulieren, procedures, stroom- en planningsschema's en draaiboeken. De deeltrajecten binnen het management-informatie-systeem zijn beschreven op een dusdanig wijze dat zowel de deeltrajecten zelf, als de samenhang met andere deeltrajecten, inzichtelijk worden voor degenen die deze uitvoeren.