Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Kaderregeling Bedrijfstaksgewijze Scholing en Landelijk Bureau Arbeidsvoorziening
Opdrachtgever:
A.W.O.Z, Sectorfonds Zorg, Utrecht
Periode:
1994-1995
Publicatie:
Subsidieaanvraag in het kader van de KBS 1995
onder meer bestaande uit:
 • Aanvraagformulier KBS
 • Scholingsplan
 • Begrotingen en overzicht financieringsbehoefte
 • Verklaringen van regionale samenwerkingsverbanden
 • Adviezen Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening bij de afzonderlijke projecten
 • Informatie per regionaal project
 • projecten schematisch ingedeeld naar beleidsdoel.
Achtergrond en doel
Iedere TSO (Tripartite Sector Overleg) -regionale organisaties waarin werkgevers en werknemers op regionaal niveau samenwerken met het oog op vraagstukken van arbeidsmarkt en personeelsvoorziening- kon projecten voordragen ter subsidiëring door het Landelijk Bureau Arbeidsvoorziening. De Stichting AWOZ diende al die regionale projectplannen te bundelen en als één subsidieaanvraag in te dienen bij Arbeidsvoorziening.
Werkzaamheden
 • Het ontwikkelen van een 'format' waarin regio's de projecten moesten omschrijven.
 • Indelen van regionale projecten naar beleidsdoelen zoals vastgesteld door Arbeidsvoorziening.
 • Zorgdragen dat regio's aan diverse formele vereisten en procedures zouden voldoen.
 • Ontwerpen, bouwen en toepassen van een rekenmodel waarmee de regionale projecten konden worden gebundeld en gepresenteerd als één subsidieaanvraag.
 • Schrijven van inleiding, toelichting en verbindende teksten.