Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Verzelfstandiging sociaal culturele accommodatie tot dorpshuis
Opdrachtgever:
Stichting Sociaal Kultureel Werk Smilde (SKW)
Periode:
1999-2001
Publicatie:
Achtergrond
In de loop van 1999 verleende de stichting SKW Smilde opdracht aan INTRAVAL, bureau voor Onderzoek en Advies voor een onderzoek naar de mogelijkheden van verzelfstandiging van de sociaal culturele accommodatie 'De Boerderij' in Bovensmilde. De opdracht bestond uit twee fasen: een onderzoek naar de haalbaarheid van verzelfstandiging (coproductie met INTRAVAL) en de begeleiding van het proces op weg daar naartoe.
Werkwijze
De geformeerde initiatiefgroep bestond uit vertegenwoordigers van organisaties die reeds gebruik maakten van de boerderij. De extern ondersteuner zorgde er voor dat alle onderwerpen op het juiste moment aan de orde kwamen en zo werden uitgewerkt dat de organisatie daar later zelf mee verder kon.
Thema's
De volgende thema's kwamen aan de orde:
  1. Bestuur: statuten, huishoudelijk reglement, samenstelling, installatie
  2. Interne organisatie: permanent gebruikers, vrijwilligers(-groepen), huurders van ruimte
  3. Activiteiten: permanente, op vaste tijdstippen en ad hoc
  4. Externe relaties: samenwerkingsverbanden, externe dienstverlening
  5. Leveranciers: voortzetting van huidige relaties of vervanging
  6. Contracten: verzekeringen, langlopende verplichtingen, overdracht naar nieuwe exploitant
  7. Gebouw: gebruikersovereenkomst met eigenaar, beheer, groot en klein onderhoud
  8. Inventaris: beheer, onderhoud, vervanging, overdracht naar nieuwe exploitant
  9. Financiën: inrichting administratie, begroting, financiering investeringen, personele invulling
  10. Het dagelijks, operationele, beheer: toezicht, schoonmaak, onderhoud, planning van ruimtegebruik
Afronding opdracht
Ter afronding van de opdracht is een verslag uitgebracht ten behoeve van opdrachtgever en het gemeentebestuur. Deze moesten, alvorens de initiatiefgroep verder kon, een aantal belangrijke besluiten nemen.