Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Bedrijfsplan Centrum voor Eigentijdse (podium-) cultuur
Opdrachtgever:
Gemeente Hoogeveen
Periode:
augustus-oktober 1996
Publicatie:
Strategisch bedrijfsplan voor de omvorming van een open jongerencentrum tot een muziek- en cultuurcentrum, november 1996
Doel
Er diende een toekomstperspectief te worden geschapen voor de accommodatie die bekend stond als 'de Box'. De belangrijkste vraag was of, en hoe, het toenmalige jongerencentrum om te vormen was naar een centrum voor cultuur en muziek in brede zin, voor uiteenlopende publiekscategorieën, waaronder ook jonge doelgroepen.
Werkwijze
Er is met betrokkenen gesproken over de aspecten die in het plan moesten worden meegenomen: stichtingsbestuur, medewerkers, vrijwilligersgroepen, de lokale welzijnsstichting, Cultureel Centrum de Tamboer, de Gemeenschappelijke Muziekschool, het Centrum Kunstzinnige Vorming, Soundlift, de wethouder en gemeentelijke ambtenaren. De bevindingen zijn gepresenteerd in de Commissie Welzijn van de gemeenteraad. Daarna is het bedrijfsplan opgesteld. Het bedrijfsplan vormde, na besluitvorming in de Gemeenteraad, de daadwerkelijke start van het huidige Centrum voor Jonge Cultuur "Het Podium".
Elementen
  1. Wat was de aanleiding tot het opstellen van een bedrijfsplan; (korte) beschrijving van verleden en heden van 'de Box' (de uitgangssituatie);
  2. De doelstellingen, functies, kernactiviteiten of "core business" van de toekomstige voorziening;
  3. Op welke doel- en/of publieksgroepen moet de Box zich richten;
  4. Wat dient het activiteiten-aanbod te zijn;
  5. Externe relaties en samenwerkingsverbanden: locaal, regionaal, provinciaal; met wie kan en moet worden samengewerkt en op welke onderdelen/terreinen; hoe wordt die samenwerking vormgegeven;
  6. Public relations en promotiebeleid; welk 'beeld' moet de nieuwe organisatie uitstralen, op welke wijze en door wie kan dat gestalte worden gegeven;
  7. Rechtsvorm en interne organisatie-, management- en beheers-structuur;
  8. Middelen en menskracht, zowel in termen van eventuele investeringen als exploitatie;
  9. Implementatie-voorstellen; de activiteiten die moeten worden ondernomen om te komen van de huidige naar het toekomstige centrum.