Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Interim-management Centrum voor Jonge Cultuur (later "Het Podium")
Opdrachtgever:
Stichting Centrum voor Jonge Cultuur, Hoogeveen
Periode:
november 1997 - maart 1998
Hoofdopdracht
Algehele leiding in de overgangsperiode van open jongerencentrum "de Box" naar het productiecentrum en podiumvoorziening Centrum voor Jonge Cultuur (later genaamd "het Podium"). Daarmee werd een start gemaakt met de uitvoering van het eerder opgestelde bedrijfsplan.
Specifieke taken
 • organiseren van de overdracht van organisatorische en beheersmatige aspecten die door de beheerder werden uitgevoerd naar andere functionarissen in de organisatie;
 • stroomlijning van organisatorische en beheersmatige aspecten, waaronder een vernieuwd financieel administratief systeem, de intensivering van de verhuur van oefenruimten; het voorbereiden van de interne en externe 'facelift' van het pand;
 • onderzoek naar de mogelijkheden van herindeling en intensivering van gebruik van het pand;
 • planning van de omvang en de kwalitatieve samenstelling van het personeelsbestand per januari 1998; (her-)verdeling van taken van personeelsleden;
 • zorgdragen voor een beleid waarmee de bestaande vrijwilligers behouden konden blijven voor het verander(en)de centrum;
 • functioneringsgesprekken, functiebeschrijvingen, arbeids- en detacheringscontracten met personeelsleden met het oog op de nieuwe invulling van de organisatie-doelen;
 • aanstellingen van oude en nieuwe medewerkers in 'bijzondere' regelingen (Melkert, banenpool, WIW);
 • programmering van podium- en productie-activiteiten in het eerste halfjaar van 1998, conform het bedrijfsplan "De Box Verzet Het Baken";
 • opbouwen van externe relaties en samenwerkingsverbanden met instellingen voor kunst & cultuur in de regio en de provincie;
 • ontwikkelen van PR-beleid en huisstijl; verbeteren contacten met de pers;
 • opstellen van een directiestatuut en een functieprofiel voor de aan te stellen algemeen manager;
 • werving, selectie, aanstelling en introductie van een algemeen manager.