Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Beroepsprofiel voor endoscopie-verpleegkundige/-assistent
Opdrachtgever:
Sectie Endoscopie Verpleegkundigen en Assistenten, Amsterdam (maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging van Gastro Enterologie)
Periode:
februari 1997 - november 1997
Publicatie:
Beroepsprofiel Endoscopie-assistent/-verpleegkundige gastro enterologie, september 1997
Achtergrond en doel
Met het opstellen van een beroepsprofiel wilde het bestuur een belangrijke stap zetten in de professionalisering van de beroepsuitoefening. Dit profiel werd zo uitgewerkt dat het als basis kon dienen voor een beroepsopleidingsprofiel.
Elementen van het beroepsprofiel
A. De kern van het beroepsprofiel werd gevormd door een beschrijving van:
  1. patiëntenonderzoeken die door de beroepsgroep worden uitgevoerd;
  2. taakgebieden, werkzaamheden en taken;
B. Deze gegevens zijn aangevuld met beschrijvingen van:
  1. trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de invloed op de beroepsinhoud en -taken van de endoscopie-verpleegkundige;
  2. ontwikkelingen in de gastro-enterologie en de consequenties daarvan voor de beroepstaken;
  3. hoe heeft het beroep zich de laatste jaren ontwikkeld;
  4. omvang beroepsgroep, arbeidsmarktgegevens, demografische gegevens; plaats van het beroep in beroepenstructuur van de gezondheidszorg; afgrenzing ten opzichte van andere beroepen; wettelijke kaders; aard, omvang, activiteiten van de beroepsvereniging;
  5. de endoscopie-verpleegkundige/-assistent in de ziekenhuis-organisatie: organisatie van het ziekenhuis en de plaats van de afdeling daarin; verantwoordelijkheden; werkcontacten; de beroepsbeoefenaar in relatie tot het hoofd van de afdeling; aard en grootte van de afdeling.
De werkwijze
De ontwikkelgroep bestond uit beroepsbeoefenaren, aangezocht door het bestuur van de vereniging. In een aantal werkbijeenkomsten is de inhoud van het beroep, in taken en werkzaamheden, en een indeling in deskundigheidsniveaus, besproken. De patiëntonderzoeken die tot het beroepsdomein werden gerekend zijn schriftelijk geïnventariseerd. Het bestuur nam deel aan de laatste bijeenkomst om mee te discussieren over de fundamentele keuzes die de ontwikkelgroep had gemaakt. Het conceptprofiel is met algemene stemmen aanvaard op een algemene ledenvergadering.