Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Bruikbaarheid belangstellingsonderzoek voor dagbestedingsbeleid
Opdrachtgever:
Groot Schuylenburg, Apeldoorn
Periode:
2001-2002
Publicaties:
Belangstellingsonderzoek Bekeken
een evaluatie op bruikbaarheid voor organisatie-beleid, januari 2002
Kwantitatieve en kwalitatieve variabelen in een activiteitenplan voor dagbesteding
Achtergrond
Voor Groot Schuylenburg (een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking; onderdeel van de 's Heerenloo Zorggroep), waren twee taakstellende opdrachten aan de orde: (a) voor alle cliënten moest uiterlijk 2004 een passend dagbestedingsaanbod zijn ontwikkeld en (b) voor 2005 moest een omschreven aantal externe dagbestedingsplaatsen gerealiseerd zijn. In de zomer van 2002 moest duidelijk zijn welke wensen de cliënten hadden ten aanzien van dagbesteding. Door derden was reeds een belangstellingsonderzoek onder cliënten uitgevoerd. Management en medewerkers konden de vertaling van de resulaten daarvan naar beleidsmaatregelen en activiteitenplannen echter moeilijk maken.
Doelen
Men wilde een oordeel of het onderzoek bruikbaar kon zijn bij het ontwikkelen van het beleid gericht op dagbesteding. En hoe konden die gegevens dan worden aangewend en wat betekende dit voor de inhoud van het beleid.
Werkzaamheden
Op grond van een gesprek, analyse van beleidsstukken, jaarverslagen en activiteitenplannen, alsmede de rapportage van het belangstellingsonderzoek, is een beoordeling op schrift gesteld. Deze is besproken met het team dat verantwoordelijk was voor het ontwikkeling van het dagbestedingsbeleid. De beoordeling ging in op de vraag of het belangstellingsonderzoek werkelijk de vraag van de cliënten weergaf. Het evalueerde de statistische verwerking en analyse en vertolkte een mening over de logische consistentie van de gevolgtrekkingen van de onderzoekers. Ook werd een oordeel over de bruikbaarheid voor de planning van dagbestedingsactiviteiten geveld.
Eén van de conclusies was dat de gegevens op een andere wijze geordend zouden moeten worden om bruikbaar te zijn voor beleidsontwikkeling. Er zijn suggesties gedaan voor andere ordeningen: hoofdcategorieën van dagbesteding/segmenten en een ordening naar groepen cliënten die in aanmerking komen voor dagbesteding. Tevens is een ontwikkelingsmodel voor dagbestedingsbeleid gepresenteerd: een overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve variabelen waaraan in een activiteitenplan voor dagbesteding aandacht moet worden besteed.