Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Opstellen van beroepsprofiel hartfunctielaborant
Opdrachtgever:
Nederlandse Vereniging Hartfunctie Laboranten, Breda
Periode:
1995
Publicaties:
mei 1995
Achtergrond
De beroepsvereniging wenste meer bekendheid te geven aan de inhoud van het beroep van de hartfunctielaborant, zowel aan andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg, leidinggevenden in ziekenhuizen als aan de 'buitenwereld' in zijn algemeenheid. Een eerder door Brouwer O, O &A uitgevoerd onderzoek naar functielaboranten had veel informatie opgeleverd over de hartfunctielaborant. De opdracht hield in die gegevens overzichtelijk bij elkaar te brengen in een beroepsprofiel.
Doelen
Naast het meer bekendheid geven aan het beroep als zodanig had de beroepsvereniging ook opleidingsdoelstellingen voor ogen. Een omschrijving van de plaats van het beroep in de ziekenhuisorganisatie, de afbakening ervan ten opzichte van andere diagnostisch assisterende medewerkers in de intramurale zorg, een heldere omschrijving van taakgebieden, taken en werkzaamheden, alsmede de inventarisatie van kenmerkende diagnostische onderzoeken die de beroepsgroep uitvoert, betekenden belangrijke input voor de uitwerking van de beroepsopleiding en daarmee de professionalisering van het beroep als zodanig.
Werkwijze
De twee deelrapporten ("Beeld van een Functie" en "Functies in Praktijk") en het eindrapport van het onderzoeksproject functielaboranten ("Opleidingen in Diagnose") zijn gescreend op informatie die direct op de hartfunctielaborant betrekking had. Deze informatie is vervolgens in overzichtelijke vorm bij elkaar gezet.
Inhoud profiel
  • Arbeidsmarkt en personeelsvoorziening: omvang van de beroepsgroep, uitstroom uit de opleidingen, verloop, uitbreidings- en vervangingsvraag, vacatures, geslacht, leeftijdsverdeling, werkervaring, deeltijdwerk, doorstroommogelijkheden, inkomen en herintreders;
  • Het beroep: de organisatorische context, verschillen tussen ziekenhuizen, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, meningen over het beroep, lidmaatschap beroepsvereniging;
  • Opleiding en scholing: vooropleiding, vervolgopleiding, gediplomeerden, meningen over het praktijkdeel van de opleidingen, praktijkbegeleiding, nascholingsbehoefte;
  • Taakgebieden en werkzaamheden; verdeling werktijd over de taakgebieden, omschrijving taakgebieden in deeltaken en werkzaamheden;
  • Patiëntenonderzoeken: overzicht van patiëntenonderzoeken die door hartfunctielaboranten worden uitgevoerd, toelichting daarop en afbakening van de hartfunctielaborant ten opzichten van andere diagnostisch assisterende medewerkers en/of functielaboranten.