Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Regelingen en procedures voor contractonderwijs
Opdrachtgever:
Instituut voor Gezondheidszorgopleidingen en -dienstverlening Noord Nederland (IGNN), Groningen
Periode:
1990-1991
Publicatie:
Regelingen en Procedures Contractonderwijs
procesbeschrijvingen, checklisten, stroomschema's, regelingen; maart 1991
Achtergrond
Het contractonderwijs van de Sector Gezondheidszorg van de Rijks Hogeschool Groningen (RHG) was ondergebracht in de stichting IGNN. Deze trad op als makelaar tussen de vraag vanuit de zorgsector en het opleidingsaanbod van de RHG, was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een op de vraag toegesneden aanbod en voor de beheersmatige en organisatorische aspecten. De uitvoerend docenten en trainers werden gerecruteerd uit het onderwijspersoneel van de Sector Gezondheidszorg. Meer helderheid over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures was noodzakelijk om ook in de toekomst kwalitatief goede opleidingen te blijven verzorgen en marktgericht en efficiënt te kunnen werken.
Onderwerpen
  1. Inventarisatie van de stappen vanaf het ontwikkelen van een idee voor scholingsactiviteiten tot de afronding van een cursusactiviteit, alsmede de omschrijvingen van de daarbij behorende regelingen, afspraken en voorschriften. Welke stappen kunnen worden onderscheiden; in welke volgorde ? Hoe en door wie kunnen/moeten die stappen worden gezet ? Welke voorschriften, regels en afspraken moeten daarbij worden nageleefd ? Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de diverse stappen ?
  2. De structurering van de communicatie binnen IGNN en tussen de stichting en de betrokkenen in de Sector Gezondheidszorg van de RHG. Wie moet, wanneer, wie, waarover informeren en hoe ?
  3. Richtlijnen voor schriftelijke stukken betrekking hebbende op het scholingsaanbod. Aan welke eisen moeten scholingsprogramma's, brochures, offertes etcetera voldoen qua inhoud, opbouw, indeling, lay-out en stijl. Onder wiens verantwoordelijkheid valt welk schriftelijk stuk ?