Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Vernieuwing opleidingsprogramma Mensendieck
Opdrachtgever:
Opleiding Oefentherapeuten Mensendieck, Amsterdam
Periode:
1988-1989
Publicatie:
Beleidsplan Herstructurering Mensendieck-opleiding.
Eerste rapportage van de Commissie Herstructurering, maart 1989
Achtergrond
De opleiding bleek niet meer volledig te passen op de eisen die aan de beroepsuitoefening werden gesteld. De school stelde daarop een Commissie Herstructurering in.
Doelen
  1. inventariseer omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beroep en daarmee op de beroepsopleiding;
  2. inventariseer de knelpunten die zich binnen de opleiding zelf voordoen;
  3. werk een visie op de gewenste beroepsopleiding uit;
  4. betrek docenten, directie en bestuur van de opleiding en de beroepsgroep bij analyses en toekomstvisie, zodat het product op steun van betrokkenen kan rekenen.
Werkzaamheden
De commissie kwam een tiental keren bijeen. Bij de analyses en visie-ontwikkeling is gebruik gemaakt van de structuur die eerder was ontwikkeld ten behoeve van het Platform WVC-HGZO, waarvan ook de Mensendieck-opleiding deel uitmaakte.
Allereerst heeft de commissie zich bezig gehouden met de omgevingsanalyse, vervolgens werd een knelpuntenanalyse gemaakt en tot slot een ideaal-ontwerp. Tussentijds werden de resultaten teruggekoppeld naar de opleiding en de beroepsgroep. De commissie bracht een verslag uit waarin de drie elementen zijn beschreven, alsmede voorstellen voor de verdere leerplanontwikkeling.