Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Ontwikkelen uitvoerbare marketingstrategie
Opdrachtgever:
Noordelijk Instituut Gezondheidszorg Opleidingen (NIGO), Leeuwarden
Periode:
oktober-november 1996
Publicaties:
En Route
Bc NIGO op weg naar een uitvoerbare marketingstrategie, november 1996
Bedrijfsplan En Marketingplan ten behoeve van het Bureau Contractactiviteiten van het NIGO
december 1996
Achtergrond
Binnen het Bureau Contractactiviteiten van NIGO (BC/NIGO) was een traject gaande om te komen tot kostendekkende productie. Eén van de onderdelen binnen dat traject betrof het verzamelen en analyseren van informatie over de vraag naar diensten (marktverkenning).
Onderdelen opdracht
 1. leiden van gesprekken over de uitgangssituatie, markt- en omzetdoelen en marketingmiddelen;
 2. analyseren van aard en omvang van de (huidige en potentiële) markt voor producten;
 3. verzamelen van gegevens met betrekking tot product-markt-combinaties; de vraag óf er gegevens moesten worden verzameld, door wie en hoe, maakte onderdeel uit van de analyse.
Werkzaamheden
 1. bestudering van schriftelijk materiaal:
  1. geformuleerde dilemma's die de basis vormden voor interne discussie over het strategisch beleid;
  2. gegevens over de product-markt-combinaties, afnemers en de geleverde producten/diensten, alsmede ontwikkelingen daarin;
  3. kwantitatieve en kwalitatieve gegevens met betrekking tot de potentiële product-markt-combinaties, afnemers en producten/diensten;
 2. combineren van voorgaande analyses; inzichten zo bewerken en/of ordenen, dat een keus uit diverse marktstrategieën werd vergemakkelijkt;
 3. analyseren van hiaten in beschikbare informatie en voorstellen doen voor de wijze waarop en door wie deze waren op te vullen;
 4. presentatie en bespreking van, discussie over bevindingen met de medewerkers; bepalen van de hiaten in de informatie en wijze waarop, door wie en binnen welke termijn aanvullende gegevens werden verzameld om zicht op de markten te krijgen;
 5. De resulaten werden beschreven in een (intern) Bedrijfs-/Marketingplan.