Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Werkbijeenkomst functies, activiteiten en doelgroepen van de Openbare Bibliotheek Hoogeveen
Opdrachtgever:
Gemeente Hoogeveen
Periode:
juni 2000
Publicatie:
Werkbijeenkomst Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Hoogeveen
EEN weergave. juni 2000
Achtergrond
In een bijeenkomst tussen de gemeentelijke overheid en de Openbare Bibliotheek was gesproken over de visie op het bibliotheekwerk en de consequenties daarvan voor het beleid en de organisatie. Dat leidde tot de afspraak om de gedachtenwisseling over de toekomstige functies, activiteiten en doelgroepen van de openbare bibliotheek voort te zetten, met een externe gespreksleider.
Doelen
Doel van de bijeenkomst was een open gesprek, waarin van gedachten werd gewisseld over de toekomst van de openbare bibliotheek, los van eventuele materiële en immateriële belemmeringen. Het gesprek moest leiden tot een 'wenkend perspectief' voor alle betrokkenen.
Werkzaamheden
  • bestudering van stukken over ontwikkelingen in de sector bibliotheekwerk in Nederland en de specifieke situatie in Hoogeveen;
  • maken van een dagprogramma, waarbij de volgende drie clusters van onderwerpen aan bod kwamen: a) hoofddoelstellingen, missie of functies van de bibliotheek, b) doelgroepen en klanten en c) activiteiten en producten;
  • leiden van het gesprek;
  • de inhoud van de gedachtenwisseling neerleggen in een verslag.