Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Regionaal Ambulance Plan regio IJssel-Vecht
Opdrachtgever:
R.A.V. IJssel-Vecht, Zwolle
Periode:
1999
Publicatie:
oktober 1999
Doel
Opstellen van een Regionaal Ambulance Plan (R.A.P) als belangrijke fase in de totstandkoming van een Regionale Ambulance Voorziening (R.A.V) in de regio IJssel Vecht.
Werkzaamheden
  • bestudering van voorbeelden van Regionale Ambulance Plannen in andere ambulanceregio's;
  • opstellen van een concept-hoofdstukindeling voor een RAP; bepalen van onderwerpen in een RAP;
  • leveren van bijdragen aan de voorbereidingen van een startconferentie voor betrokkenen in de RAV-vorming in de regio (opzet van het programma, overzicht van hoofdstukindeling/inhoud R.A.P);
  • zorgdragen dat voor bedoelde onderwerpen schrijvers worden aangezocht en dat deadlines worden gehaald;
  • redigeren van door anderen aangeleverde teksten;
  • schrijven van conceptteksten;
  • terugkoppeling van conceptteksten naar de betrokkenen bij de R.A.V-vorming en naar ketenpartners;
  • eindredactie