Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


a) arbeidsmarktraming mondhygiënisten en tandartsassistenten (1993)
b) haalbaarheid mondhygiëne-opleiding voor speciale categorieën studenten (1994)
Opdrachtgever:
RBO, Groningen
Periode:
1993/1994
Publicatie:
Arbeidsmarktraming Tandartsassistenten En Mondhygiënisten Noorden Des Lands
November 1993
Achtergrond
Begin 1993 vond overleg plaats over de personeelsvoorziening in de tandheelkundige zorg in Noord Nederland. Vertegenwoordigers van beroepsgroepen, universiteit, opleidingsinstellingen, Arbeidsvoorziening en van ministeries van WVC en van O&W deelden de vrees dat deze personeelsvoorziening gevaar liep. Bij alle drie de schakels in een tandheelkundig team (tandarts, mondhygiënist en tandartsassistent) namen de tekorten toe. Er kwamen verschillende mogelijkheden aan bod om deze terug te dringen. Men was van mening dat eerst de tekorten in kwantitatieve zin in kaart moesten worden gebracht, voordat vervolgstappen konden worden bepaald. Er werd allereerst gekozen voor een vooronderzoek.
Werkzaamheden
Rond de 800 tandartsen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel kregen een kleine enquête voorgelegd. De vragen behelsden de actuele en toekomstige kwantitatieve tekorten in de zorg verleend door tandartsen en mondhygiënisten, alsmede de assisterende en ondersteunende diensten verricht door tandartsassistenten. Tegelijkertijd is gevraagd naar de bereidheid van tandartsen om een rol te vervullen in de opleidingen voorzover het gaat om het praktijkgedeelte (stageplaatsen, leer-werkovereenkomsten en dergelijke).
De resultaten van het vooronderzoek werden teruggekoppeld naar de betrokkenen. Overleg daarover resulteerde in de vervolgopdracht om de haalbaarheid van een opleiding tot mondhygiënist voor werkloze afgestudeerden van wetenschappelijk en hoger beroeps onderwijs, in een gezondheidszorgdiscipline, te verkennen. Deze vond plaats aan de hand van documentatie-analyse, interviews met opleiders en beroepsbeoefenaren en onderwijsdeskundigen. De resultaten van de enquête zijn op schrift gesteld. Van de verkenning van de haalbaarheid van een mondhygiëne-opleiding voor speciale categorieën studenten werd mondeling verslag gedaan aan de opdrachtgever.