Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Adviezen relaties tussen Sectoren en het centrale niveau van de hogeschool
Opdrachtgever:
sectordirecteuren (in "directeuren-convent") van de Rijks Hogeschool Groningen
Periode:
1991
Publicatie:
Bouwstenen
Organisatieanalyse van het centrale management van de Rijkshogeschool Groningen, met aanbevelingen; juni 1991
Achtergrond
De hogeschool was een fusieorganisatie van zelfstandige HBO-scholen. De relaties tussen het decentrale niveau (sectoren of faculteiten) en het centrale niveau waren nog niet uitgekristalliseerd.
Doelen
De sectordirecteuren wilden de betreffende relaties analyseren en op basis daarvan voorstellen ontwikkelen voor vernieuwde verhoudingen.
Werkzaamheden
In een aantal bijeenkomsten van de gezamenlijke sectordirecteuren zijn zowel de lijnrelaties als de stafrelaties aan bod gekomen. Bij de lijnrelaties (de leidinggevende en besluitvormings-structuur, communicatie en overleg), ging het om de onderlinge verhoudingen tussen twee management-niveaus (het College van Bestuur en de sectordirecties). Onderwerpen die aan de orde kwamen: functies, taken, verantwoordel­kheden, bevoegdheden en onderlinge communicatie.
Bij de stafrelaties (beleidsontwikkelende stafdiensten en de ondersteunende- of hulpdiensten) was de dienstverlening van het centrale niveau aan de sectoren aan de orde, alsmede de vraag wat daarvan (beter) gedecentraliseerd/gedelegeerd kon worden. De resultaten van de besprekingen zijn neergelegd in een notitie die door de sectordirecteuren is uitgebracht aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en Advies.