Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


(a) instrument beleidsontwikkeling contractactiviteiten
(b) begeleiden werkgroepen bij invulling van dat beleid
Opdrachtgever:
Rijks Hoge School Groningen (later Hanzehogeschool, Hogeschool Groningen)
Periode:
1992
Publicaties:
(onder meer) voor contractactiviteiten van HBO- en MBO-Instellingen
schematisch overzicht
Achtergrond
In onderdelen van de RHG werden -naast de reguliere, initiële, HBO-opleidingen- contractactiviteiten (cursussen, trainingen, onderzoek en advies voor derden) ondernomen. Deze activiteiten waren per sector uiteenlopend georganiseerd. Er was behoefte aan meer inzicht in het heden en de toekomst van deze contractactiviteiten en in de plaats die deze innamen op sectoraal, faculteits- en afdelingsniveau, maar ook op het niveau van de hogeschool als geheel.
Doelen
  • procesdoel: instrument waarmee afdelingen, sectoren en/of faculteiten zelf middellange termijn beleid en activiteitenplannen konden ontwikkelen op het gebied van contractonderwijs en -onderzoek.
  • productdoel: beleids- en activiteitenplannen voor contractactiviteiten per afdeling, sector en/of faculteit
Werkzaamheden
  • omzetten van beleidsontwikkelingsmodel naar checklisten, overzichten en vragen toegesneden op het Hoger Beroeps Onderwijs en daarbinnen voor activiteiten die door marktpartijen kunnen worden ingekocht;
  • bespreking van de concepten met de op hogeschoolniveau functionerende projectgroep contract-activiteiten;
  • uitwerken van de definitieve versie, verspreiding onder decentrale planningsgroepen, plus toelichting;
  • begeleiden van een sector met het oog op de totstandkoming van een beleids- en activiteitenplan.