Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Interim manager afdeling Verpleegkunde Rijks Hogeschool Groningen
Opdrachtgever:
Rijks Hogeschool Groningen (nu Hanze Hogeschool)
Periode:
augustus 1991- juni 1992
Achtergrond
De afdeling verpleegkunde verkeerde in een herstructureringsfase. Discussies over de vormgeving van de interne (onderwijs-) organisatie waren al enkele jaren gaande. De afdeling was bovendien in korte tijd enorm gegroeid. Het leek de directie van de Sector Gezondheidszorg waarvan de afdeling deel uitmaakte, wenselijk de implementatie van de herstructuring te laten begeleiden door een tijdelijke directeur.
Doelen en werkzaamheden
  • invoering van een onderwijsorganisatie waarbij multidisciplinaire teams afgebakende tijdperiodes van de opleiding zouden gaan uitvoeren, onder leiding van een onderwijsteamleider;
  • deze teamleiders zouden onderdeel gaan vormen van het managementoverleg op afdelingsniveau;
  • verbetering en vernieuwing van de opleiding en het ontwikkelen van beleid voor contractactiviteiten;
  • verbetering van personeelsbeleid (functioneringsgesprekken, belangstellingsregistratie, beoordelingssystematiek, richtlijnen voor deskundigheidsbevordering, introductiebeleid voor nieuwe medewerkers);
  • verbeteringen in de beheersorganisatie (management van beheer, stroomlijnen secretariële en receptionele werkzaamheden);
  • introduceren en implementeren van de noodzakelijke veranderingen;
  • dagelijkse leiding van de afdeling.
  • werving en selectie van een nieuwe directeur.