Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Interim directeur school voor gezondheidszorg
Opdrachtgever:
Opleidingscentrum Gezondheidszorg Oost Groningen, Winschoten: inservice onderwijs A-verpleegkundige en Ziekenverzorgende
Periode:
september 1989-juli 1990
Publicaties o.a.:
Naar een Dynamische Organisatie Nieuwe Stijl.
Plan van aanpak; werkplan interim management voor Stichting Opleidingscentrum Gezondheidszorg Oost Groningen te Winschoten; oktober 1989.
Op Weg naar Vernieuwing van het Onderwijs.
Werkboek voor het opstellen van opleidingswerkplannen voor gezondheidszorginstellingen en centrale scholen voor in-service onderwijs; december 1989
Plan Invoering Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG)/Blauwdruk FWG
Opleidingscentrum in Overgang.
eindrapport periode interim management SOGOG te Winschoten; juni 1990
Knelpunten
Binnen de organisatie waren knelpunten gesignaleerd waarvan de meest knellende werden ondergebracht in twee groepen: de interne communicatie- en overlegstructuur en de totstandkoming van de opleidingsproducten (de organisatie van de productie). Knelpunten hierin moesten worden opgelost vóórdat een definitieve directeur kon worden aangesteld.
Taken
Daarmee waren de hoofdtaakgebieden voor het interim management gegeven (a) verbeteringen in het interne overleg en de interne communicatie; (b) verbeteringen in de wijze waarop werd opgeleid, alsmede in de relaties tussen ondersteuningsfuncties (secretariaat, administratie, huishoudelijke diensten) en de opleidingen A verpleegkundige en Ziekenverzorgende. Het interim management droeg daarnaast zorg voor de continuiteit van de dagelijkse leiding.
Fasering
De periode van het interim management werd opgesplitst in drie fasen. Tot de startfase behoorde de introductie bij de medewerkers, gesprekken met medewerkers en bestuursleden; het voorleggen van een analyse van de belangrijkste problemen aan medewerkers en bestuur, een plan van aanpak; omschrijving van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de interim manager. In de tweede fase (interim periode) lag de nadruk op het aanzwengelen van veranderingen.
Een eerste prioriteit heeft gelegen bij het structureren en stroomlijnen van communicatie en overleg tussen directie en de Hoofden Beheer, Opleiding Ziekenverzorgende en Opleiding A- verpleegkundige en tussen leiding van de school en het Dagelijks Bestuur. Ook kreeg de communicatie en het overleg tussen de Hoofden onderling aandacht. Daarnaast is energie gestoken in de wijze waarop het uitvoerende werk van Hoofden en medewerkers werd verricht en de verbeteringen die daarin kunnen worden aangebracht. Daarbij ging het om de wijze waarop het onderwijsprogramma werd uitgevoerd en waarop de ondersteuningsfuncties hun werkzaamheden uitvoeren.
Tot de eindfase werden gerekend: a) een verslag van de interim manager waarin een schets van de beginsituatie, de ondernomen acties, de resultaten daarvan en taken die een nieuwe directeur met voorrang zou moeten aanpakken; en b) de voorbereiding en organisatie van de wervings-, selectie- en inwerkprocedure voor de definitieve directeur.