Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Analyseren kwantitatieve gegevens over onderwijsproductie en personeelsformatie
Opdrachtgever:
S.O.G.O.G, daarna Zevensprong, school voor opleidingen A-verpleegkunde en Ziekenverzorgende, Winschoten (nu onderdeel van Noorderpoortcollege)
Periode:
1990
Publicaties:
De Maat Genomen
Tijdsbesteding van docenten van het Opleidingscentrum, met aanbevelingen voor personeelsbeleid, november 1990
Onderwijsproductie en Menskracht
De onderwijsproductie van de SOGOG, met aanbevelingen voor personeelsbeleid, november 1990
Achtergrond
In de periode waarin Brouwer interim directeur was bij de stichting Opleidingen Gezondheidszorg Oost Groningen (later omgedoopt naar "de Zevensprong") was een start gemaakt met het zichtbaar(der) maken van de onderwijsproductie in de organisatie. Het ontbrak aan gegevens over de wijze waarop de onderwijsdiensten werden geproduceerd, alsmede aan informatie over de uitkomsten daarvan. Onduidelijk was wat er aan middelen en menskracht in de verschillende onderdelen van de productie werd gestopt.
Doelen
Belangrijkste doel daarvan was verbetering in de planning van de personeelsvoorziening en -formatie. Kwantitatieve gegevens waren noodzakelijk om een meer gefundeerd oordeel te vellen over aard en samenstelling van de formatie en de omvang daarvan per onderwijsdeelproduct. Er moesten verbanden gelegd kunnen worden tussen de geplande en de feitelijke productie, alsmede tussen de geplande productie en de daarvoor benodigde menskracht en middelen. Ook moest het mogelijk worden de omvang van aanstellingen kwantitatief te onderbouwen.
Werkzaamheden
Het onderwijspersoneel heeft aan de hand van een categorieënsysteem een bepaalde periode tijd geschrijven. Dit heeft inzicht verschaft in de daadwerkelijke tijdsbesteding en werkindeling. Daarnaast werden de onderwijsprogramma's in urentabellen gezet en is een inventarisatie gemaakt van werkfactoren, betaalde uren, verlofuren, werkbare uren, normeringen van docenten en verlof/ADV rechten.