Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Analyses tijdbesteding onderwijspersoneel en secretariaat
Opdrachtgever:
SOIG (Stichting School Specialistische Opleidingen in de Intramurale Gezondheidszorg), Groningen
Periode:
1994-1995
Publicatie:
Resultaten Tijdschrijven Onderwijspersoneel en Secretariaat,
april 1995
Ter illustratie:
Achtergrond
De organisatie had enkele jaren daarvoor zelf gegevens verzameld over verdeling van de werktijd over verschillende taken. De gegevens waren niet langer actueel.
Doelen
Meer inzicht in de wijze waarop en de tijd waarin de onderwijsproductie vorm kreeg, moest leiden tot een gefundeerder oordeel hoe groot de personeelsformatie per afzonderlijke opleiding kon zijn. Daarvoor diende een normering te worden ontwikkeld, zodat bepaald kan worden wat er aan menskracht nodig is of vrij komt op het moment dat een opleiding meer deelnemers trekt, krimpt, start of stopt. Ad hoc beslissingen en besluiten over de omvang en de samenstelling van de personeelsformatie waren te vermijden door gegevens over de wijze waarop (uren waarin) de onderwijsproductie tot stand kwam.
Werkzaamheden
  • ontwikkeling van een categorieënsysteem waarin de breedte van het werk van het onderwijspersoneel werd gevat;
  • ontwerp van formulieren waarmee de tijdschrijfgegevens werden verzameld;
  • ontwikkelen van een rekenmodel waarin de resultaten per medewerker werden ingevoerd en getotaliseerd;
  • analyse van de gegevens naar soort werkzaamheden, opleiding en categorie medewerkers;
  • terugkoppeling gegevens naar personeel en directie.