Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Evaluatie cursus "Werkbegeleiding Ambulancezorg"
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening (SOSA), Zwolle
Periode:
december 1997 - april 1998
Publicatie:
Cursus Werkbegeleiding Ambulance-zorg
evaluatie en suggesties voor programma; mei 1998
Achtergrond
Al geruime tijd werd de cursus "Werkbegeleiding in de ambulance-zorg" uitgevoerd. Met het oog op de voorbereidingen van de cursus in het studiejaar ‘98-‘99 werd de inhoud, opbouw en samenhang van het programma geëvalueerd.
Doelen
De evaluatie moest suggesties leveren voor verbeteringen in de onderwijskundige inhoud en opbouw en, zo nodig, in de efficiëncy. Tot de efficiëncy-vraagstukken behoorden de verhouding tussen contacturen en zelfstudie-uren, de spreiding van cursusdagen in de tijd en het totaal aantal contacturen.
Werkzaamheden
De evaluatie kende de volgende elementen:
  1. bestudering van eerdere cursusprogramma's;
  2. gesprekken met opleidingsinstituten die de cursus uitvoerden;
  3. bestudering van cursistenevaluaties binnen de opleidingsinstituten;
  4. gesprekken met deskundigen die zicht hebben op de branche en op de plaats die opleidingen en werkbegeleiding daarin innemen;
  5. een schriftelijke enquête onder oud-cursisten/werkbegeleiders;
  6. uitwerken van ideeën voor het vernieuwde programma in een schriftelijk stuk.