Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Opleidingsprogramma leidinggevenden in de ambulance-hulpverlening
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance hulpverlening te Zwolle
Periode:
augustus-oktober 1996
Publicatie:
Opleidingsprogramma voor Leidinggevenden in de Ambulancezorg,
oktober 1996
Doel en opdracht
Het doel werd omschreven met: het formuleren van een samenhangend geheel van uitgangspunten, doelstellingen, aanwijzingen, voorwaarden en aanduidingen van vorm en inhoud, en de samenhangen daartussen, van een opleiding voor leidinggevenden in de ambulance-hulpverlening. Het opleidingsprogramma diende zover te zijn uitgewerkt dat de toekomstige coördinator en docenten goed voor ogen zou staan hoe de opleiding en de verschillende onderdelen vorm en inhoud moesten krijgen. Het zou cursisten, en de bedrijven waarbinnen zij werkzaam zijn, inzicht verschaffen in aard, vorm en inhoud van het programma dat werd aangeboden.
Elementen
Het opleidingsprogramma kende globaal de volgende onderdelen:
 1. ontwikkelingen in de ambulancezorg, consequenties daarvan voor de functie van leidinggevenden;
 2. functie-inhouden van leidinggevenden in taakgebieden en selectie van taakgebieden waarvoor binnen de opleiding aandacht moet zijn;
 3. opleidingsdoelen en kwalificatie-eisen: kennis-, vaardigheids- en houdingselementen;
 4. pedagogisch-didactische uitgangspunten die aan de opleiding ten grondslag liggen;
 5. praktijkbeleid; wat is de plaats van de (ervaringen in de) praktijk binnen het curriculum;
 6. toelatingsbeleid; voorwaarden en criteria ten aanzien van het instroombeleid;
 7. structurering van de opleiding in volgorde van onderwerpen en duur/omvang van de opleiding;
 8. studieonderdelen per 'fase': omschrijving van leerinhouden, onderwijsvormen en leermiddelen;
 9. groeperingsbeleid: verdeling van docenten over onderdelen; eisen waaraan zij moeten voldoen;
 10. programmabeleid: suggesties, aanbevelingen, voorschriften voor het ontwerpen van onderdelen;
 11. studievorderingsbeleid: aanwijzingen voor toetsen en beoordelen cursisten;
 12. eindtoetsing: aard en plaats van een eindtoetsing in het geheel, vormgeving, criteria;
 13. evaluatie-activiteiten: hoe, wanneer, door wie, met wie wordt er geëvalueerd;
 14. bijstellingsbeleid: hoe, wanneer, door wie, op grond waarvan wordt de opleiding bijgesteld.