Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Evaluatie cursus Regionaal Opleidings Coördinator (ROC)
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening te Zwolle (SOSA)
Periode:
september - oktober 1997
Publicatie:
Cursus Opleidingscoördinator Ambulancezorg
evaluatie en suggesties voor programma, oktober 1997
Achtergrond
In het schooljaar 1996-1997 werd, onder verantwoordelijkheid van de SOSA, de cursus voor Opleidingscoördinatoren in de ambulance-zorg uitgevoerd. Met het oog op de voorbereidingen van de cursus in het schooljaar 97-98 werd de inhoud, opbouw en samenhang van het programma geëvalueerd. De evaluatie was gericht op de uitwerking van suggesties voor verbeteringen in de onderwijskundige inhoud en opbouw en zo nodig in de efficiëncy.
Tot de doelmatigheidsvraagstukken behoorden de verhouding tussen contacturen en zelfstudie-uren en de spreiding van cursus-/contactdagen in de tijd. Uit de evaluatie moesten aanwijzingen komen voor de uitwerking van de inhoud en de opbouw van het programma 97-98. Het opstellen van een Regionaal Opleidingsplan door de cursisten vormde een randvoorwaarde voor de ideeën voor het vernieuwde cursusprogramma.
Verrichtte werkzaamheden
  • bestudering documentatie;
  • vergelijking/analyses van programma's, formulering advies;
  • overleg over uitkomsten van analyses en het advies met de directeur van de SOSA;
  • bestudering documentatie van het cursusprogramma '96-'97;
  • gesprek met het "Presidium Netwerk Opleidingscoördinatoren";
  • gesprek met de organisator/uitvoerder van de curus in '96-'97 (SOIG te Groningen);
  • gesprek met de partner in de uitvoering van de cursus in '96-'97;
  • uitwerken van ideeën voor het vernieuwde programma in een schriftelijk concept;
  • overleg met de SOSA over dat concept en opstellen definitieve versie.