Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Functieprofiel 'manager ambulance-zorg'
Opdrachtgever:
VCHV, vereniging van leidinggevenden in de ambulance-zorg, Rotterdam (nu Beroepsvereniging Ambulancezorg, BVA, Zwolle)
Periode:
februari 1997 - juni 1997
Publicatie:
juni 1997
Doelen
Het functieprofiel werd opgesteld met de volgende bedoelingen:
  • door het beschrijven van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de manager ambulancezorg wordt de inhoud van de functie inzichtelijk;
  • het profiel moest zo worden opgesteld dat er aanwijzingen uit konden worden afgeleid voor opleiding en scholing; daartoe werden kennis-, vaardigheids- en houdingselementen benoemd;
  • in verband met werving en selectie moest het profiel een beeld geven van de functie-eisen.
Inhoud
De kern van het profiel werd gevormd door de beschrijving van taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden. In het profiel zijn beschrijvingen opgenomen van de wijdere context waarin de functie zich bevindt: historisch, structureel, organisatorisch en inhoudelijk.
Het profiel deed recht aan de verschillende functie-inhouden en organisatorische contexten die zich in de sector ambulance-zorg voordeden. De taken, verantwoordelijkheden en elementen zijn gedifferentieerd naar drie niveaus waarop de functie van leidinggevende voorkwam: het niveau van de meewerkend voorman, het niveau van een ambulancezorg-afdeling of -divisie binnen een omvattender organisatie en het niveau van de Regionale Ambulance Voorziening.
Werkwijze
Het profiel werd ontwikkeld in een aantal werkbijeenkomsten met managers ambulance-zorg. Daarnaast werd met behulp van schriftelijke opdrachten feitelijke gegevens over de functie verzameld. Bestaande functiebeschrijvingen werden gescreend op bruikbare onderdelen. De informatie is vervolgens teruggekoppeld en bediscussieerd in de werkbijeenkomsten en tot slot neergelegd in een profiel.