Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Functieprofiel medisch adviseur, medisch leider of medisch manager ambulance-zorg
Opdrachtgever:
VCHV, vereniging van leidinggevenden in de ambulance-zorg, Rotterdam (nu Beroepsvereniging Ambulancezorg, BVA, Zwolle)
Periode:
augustus 1998-maart 1999
Publicatie:
Functieprofiel van de medisch manager ambulancezorg in de Regionale Ambulance Voorziening. november 1999
Doelen
Het functieprofiel werd opgesteld met de volgende bedoeling: door het beschrijven van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medisch adviseur c.q. medisch leider ambulancezorg wordt de inhoud van de functie inzichtelijker.
Inhoud
De kern van het profiel werd gevormd door de beschrijving van taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden. Het profiel doet recht aan de verschillende posities die medisch leiders en/of medisch adviseurs organisatorisch gezien in kunnen nemen. De taken, verantwoordelijkheden en taakelementen werden gedifferentieerd naar organisatorische positie van de medisch leider/-adviseur/-manager.
Werkwijze
Het profiel is ontwikkeld in samenspraak met de sectie medisch managers van de VCHV. Alle functiebeschrijvingen die in den lande werden gehanteerd, zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Zij werden gescreend op bruikbare onderdelen. Een nieuwe ordening van bestaande informatie is teruggekoppeld naar een ontwikkelgroep.