Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Leerplan-ontwikkeling opleiding ziekenhuishygiëne
Opdrachtgever:
Coördinatiecommissie Opleiding Ziekenhuishygiëne
Periode:
1991
Publicaties:
Werkboek voor conferentie Leerplanontwikkeling Opleiding Ziekenhuishygiëne,
mei 1991
Verslag werkconferentie Opleiding Ziekenhuishygiëne,
juni 1991
Tussenverslag Projectgroep Vernieuwing Opleiding Ziekenhuishygiëne, december 1991
Achtergrond
Begin 1990 gaf de Coördinatiecommissie Opleiding Ziekenhuishygiëne de aanzet tot de start van een traject waarmee de Opleiding Ziekenhuishygiëne moest worden vernieuwd. De daartoe ingestelde projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten die de opleiding uitvoerden en van de beroepsvereniging (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg). Deze projectgroep had behoefte aan professionele ondersteuning.
Doel
Doel van de activiteiten was het totstandkomen van een rapport, waarin de contouren voor een leerplan zover waren uitgewerkt (ontwikkelingen in het beroep, opleidingsbehoeften, inhouden etcetera) dat een onderwijskundige een curriculum kon gaan uitwerken (leerdoelen, inhouden, leermiddelen, didactische werkvormen, volgorde & samenhang tussen onderdelen en dergelijke).
Werkzaamheden
  • "screenen" van het materiaal dat reeds eerder door de projectgroep was samengesteld;
  • begeleiding projectgroep ter voorbereiding op een werkconferentie;
  • voorbereidingen werkconferentie: organisatorisch, programma, materialen en dergelijke;
  • leiding van de werkconferentie van beroepsbeoefenaren en opleiders;
  • verslag werkconferentie; voorstel & planning voor uitwerking van de resultaten;
  • begeleiden projectgroep: het uitwerking van de resultaten werkconferentie;
  • schrijven van een 'tussen'rapport, besprekingen met projectgroep, aanpassingen in tussenrapport;
  • overleg met onderwijskundige (overdracht).