Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Onderwijs aan zieke kinderen: methodieken Ziekenhuisschool en context
Opdrachtgever:
Ziekenhuisschool Friesland, Leeuwarden
Periode:
oktober-december 1996
Publicaties:
Enquête-resultaten Ziekenhuisschool en beleidsmatige consequenties
Adviezen voor extern beleid: samenvatting van "Leerrecht" en van enquête-resultaten
LEER-RECHT pdf (130 kB)
Het onderwijs aan zieke kinderen van de Ziekenhuisschool Friesland. januari 1997
Doel van de opdracht
Het beschrijven van het werk van de Ziekenhuisschool en de context waarin dat gebeurt, op een dusdanige wijze dat doelstellingen, werkwijzen, functies, context, kenmerken en methoden overdraagbaar worden naar anderen. Het eindproduct moest de basis vormen voor de interne discussie over de toekomst van het werk en de organisatorische plaats van de Ziekenhuisschool en daarna voor gesprekken, met derden, waaronder School Advies- en Begeleidingsdiensten.
Uitgangspunt
Voor de beschrijving werd eerst en vooral gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van bestuur, directie en team van de Ziekenhuisschool. In een later stadium zijn andere betrokkenen benaderd om het beeld te completeren.
Werkzaamheden
  1. bestudering beschikbaar gestelde documentatie;
  2. werkbijeenkomst met bestuur en team;
  3. beschrijving van de uitkomsten van deze bijeenkomsten;
  4. beschrijving van het werk van de Ziekenhuisschool (in "LEER-RECHT")
  5. overleg over vervolgstappen met vragen als: Is de beschrijving voldoende compleet? Wat ontbreekt ? Met wie moet verder nog worden gesproken ? Door wie gebeurt dat ? Wie verwerkt de resultaten van die gesprekken in de beschrijving van het werk van de Ziekenhuisschool ?
  6. Vervolgens werd een enquête gehouden onder scholen, ziekenhuisdirecties, artsen en verpleegkundigen om meningen over het belang en de voortzetting van het werk van de Ziekenhuisschool te inventariseren. De resultaten zijn verwerkt in een verslag.
  7. Daarna is een beleidsnotitie voor het bestuur samengesteld, waarin de belangrijkste aspecten van een overgang van de activiteiten van de Ziekenhuisschool naar een andere organisatie in kaart zijn gebracht. Deze notitie betekende een vertaling van de resultaten van de vragenlijst naar aandachtsgebieden en activiteiten van het bestuur.