Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Regionale arbeidsmarkt specialistisch verpleegkundigen en operatie assistenten
Opdrachtgever:
ZorgpleinNoord, Groningen; regionaal samenwerkingsverband werkgevers-werknemers in zorg en welzijn voor Groningen en Drenthe
Periode:
2001-2002
Publicaties:
Vragenlijst
Invoer- en rekenmodel (spreadsheet)
Eindrapportage onderzoek. Verantwoording project. april 2002
Achtergrond
De (regionale) arbeidsmarkt voor specialistisch verpleegkundigen en operatie assistenten in Noord Nederland vertoonde meer en meer tekorten. De toenemende krapte werd wel (h)erkend; desondanks kwamen initiatieven voor gezamenlijke activiteiten van ziekenhuizen in Groningen en Drenthe onvoldoende van de grond.
Niet bekend was hoe groot de regionale arbeidsmarkt van de onderscheiden beroepsgroepen was, hoeveel er werden opgeleid, de grootte van het verzuim en de uitstroom, de omvang en de aard van de behoefte op korte en langere termijn. Tevens was onvoldoende inzichtelijk hoe instellingen tijdelijke en/of structurele problemen oplosten en wat daarvan de consequenties voor de personeelsvoorziening van andere instellingen waren. In dat hiaat wenste Zorgplein Noord te voorzien door middel van een onderzoek naar omvang en samenstelling van de regionale arbeidsmarkt van specialistisch verpleegkundigen en operatie assistenten.
Doelen en afbakening
Het hoofddoel van het onderzoek was het in kaart brengen van 'de' regionale, arbeidsmarkt. Het ging daarbij om de volgende beroepsgroepen: spoedeisende hulp verpleegkundigen; intensive care of coronary care verpleegkundigen; kinderverpleegkundigen; intensive care kinderverpleegkundigen of verpleegkundigen neonatologie; oncologie verpleegkundigen; hemodialyse verpleegkundigen; verpleegkundigen obstetrie-gynaecologie; operatie (OK) assistenten; anesthesie assistenten.
Het onderzoek beperkte zich geografisch tot de ziekenhuizen in de provincies Groningen en Drenthe: Academisch Ziekenhuis, Groningen; Martini Ziekenhuis, Groningen; Delfzicht Ziekenhuis, Delfzijl; St.Lucas Ziekenhuis, Winschoten; Refaja Ziekenhuis, Stadskanaal; Wilhelmina Ziekenhuis, Assen; Scheper Ziekenhuis, Emmen; Bethesda Ziekenhuis, Hoogeveen; Diaconessenhuis, Meppel.
Soorten gegevens
Het onderzoek moest gegevens opleveren over de aard en samenstelling van de arbeidsmarkt: hoeveel functionarissen van de verschillende beroepsgroepen zijn er werkzaam, gegevens over vol- en deeltijdaanstellingen, leeftijdsverdeling, openstaande vacatures, aantallen in opleiding, verzuim en verloopcijfers en dergelijke. Anderzijds werden gegevens verzameld over de toekomstige arbeidsmarkt: verwachte, gewenste, noodzakelijke instroom in de opleidingen, uitstroom, benodigde aantallen als gevolg van zorgvernieuwing of -uitbreiding et cetera.
Ten derde zijn vragen opgenomen over de wijze waarop instellingen knelpunten in de personeelsvoorziening te lijf gaan, alleen of in samenwerking met collega-instellingen. Ook zijn gegevens verzameld bij het regionale instituut dat de respectievelijke opleidingen uitvoerde. De vraagstelling en de gegevens werden dusdanig opgezet dat actualisering kon plaatsvinden via het traject 'Regiomarge'. Het onderzoek moest ook oplossingen van knelpunten opleveren en adviezen voor de wijze waarop deze 'georganiseerd' konden worden.
Uitgevoerde activiteiten
Er werd een vragenlijst opgesteld. Het invoer- en rekenmodel waarin gegevens van de vragenlijsten konden worden ingevoerd werd ontwikkeld. De vragenlijsten zijn uitgezet bij de ziekenhuizen. Geretourneerde vragenlijsten werden ingevoerd. Het onderzoek is echter stopgezet vanwege gebrek aan respons. Daarop is door de onderzoeker een eindrapportage gemaakt waarin alle activiteiten van de Werkgroep Specialistisch Verpleegkundigen Noord Nederland, TSO Groningen-Drenthe en later Zorgplein Noord werden samengevat.