Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Reader introductiecursus middenkaderfunctionarissen ambulancezorg
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening te Zwolle
Periode:
januari-april 2004
Publicatie:
Reader "Kennis van de Ambulancesector"
Achtergrond
De reader diende als basismateriaal voor een cursus voor middlemanagers in de ambulancebranche. Doel van die cursus was het overdragen van elementaire kennis van de sector waarin men werkzaam is. Tot de doelgroepen behoorden middenkaderfunctionarissen (zowel lijn- als staf-) die recent waren begonnen in een dergelijke functie. De reader moest worden samengesteld op basis van bestaand, beschikbaar, materiaal.
Veronderstellingen
Bij het samenstellen is uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
  • de deelnemers aan de cursus werden geacht de inhoud van het materiaal te bestuderen voorafgaand aan de cursus (-dagdelen);
  • de cursusleiding bouwde voort op de inhoud van de reader, via verwerkingsopdrachten;
  • de reader werd samengesteld op basis van bestaand schriftelijk materiaal;
  • het beschikbare materiaal moest waar nodig worden geredigeerd, naar inhoud, stijl en doelgroep;
  • overleg over de selectie van beschikbaar materiaal, geredigeerde conceptteksten vond plaats met vertegenwoordigers van de cursusorganisatie en/of de uitvoerder/coördinator van de cursus.
Inhoud reader
De inhoud c.q. hoofdstukindeling van de reader volgde de indeling in cursusonderwerpen:
  1. structuur en organisatie van de sector;
  2. wet- en regelgeving;
  3. financiering;
  4. kwaliteitszorg;
  5. informatiebeleid en informatiemanagement.