Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Scan van structuur, organisatie en inhoud van de opleidingsactiviteiten in de sectoren kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en de (gespecialiseerde) thuiszorg
Opdrachtgever:
Friese Wouden,
instelling voor thuiszorg, kraamzorg en gespecialiseerde jeugdzorg, Drachten
(opdracht werd uitgevoerd in collegiale samenwerking met RBO Groningen)
Periode:
augustus - oktober 2005
Publicatie:
intern
Achtergrond
Recent had een structurele wijziging plaatsgevonden in de organisatie van de opleidingsactiviteiten. Aanvankelijk werden deze centraal gepland, georganiseerd en uitgevoerd. Na de reorganisatie werd planning, organisatie en uitvoering van de opleidingsactiviteiten uitgevoerd in de afzonderlijke regio's c.q sectoren. Door de decentrale aanpak ontbrak het aan een strategische visie; er was onvoldoende onderlinge samenhang en de opleidingsplannen waren onvoldoende beleidsmatig onderbouwd.
Doel
De scan moest leiden tot aanzetten voor een strategische visie en voor meer (beleidsmatige) samenhang tussen decentrale en centrale scholingsplannen
Werkzaamheden
  • analyse van relevante documenten;
  • interviews met betrokken medewerkers, zowel op centraal als decentraal niveau;
  • maken van een analyse van de huidige stand van zaken;
  • formuleren van aanbevelingen gericht op zowel de organisatie als op de inhoud van de deskundigheidsbevordering.
Resultaat
  • analyse van de huidige situatie binnen de instelling op het terrein van opleiding en scholing;
  • analyse van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen binnen de zorgsector;
  • aanbevelingen voor een aanpassing van de huidige organisatie van de opleidingsactiviteiten;
  • aanbevelingen voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden die inspelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen binnen de zorgsector;
  • aanbevelingen voor het toerusten van de Friese Wouden als werk-leer bedrijf.