Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Ontwikkeling van instrumenten kwaliteitszorg voor het landelijke bij- en nascholingsbeleid in de ambulancebranche
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening, Zwolle
(nu Ambulancezorg Nederland)
Periode:
maart 2006 - februari 2007
Publicaties:
  1. SIGNALERING, van ontwikkelingen in de beroepsuitoefening, inclusief de context, t.b.v. bij- en nascholingsactiviteiten van de SOSA, november 2006
  2. EVALUATIE, van beroepsopleidingen en landelijke bij- en nascholingsactiviteiten onder verantwoordelijkheid van SOSA, januari 2007
  3. PUNTENSYSTEEM voor het waarderen van scholings- en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten tbv. Herregistratie beroepsbeoefenaren, januari 2007
Doelen
Doelen van het project waren de ontwikkeling van een drietal onderdelen binnen een kwaliteitssysteem voor landelijke SOSA bij- en nascholingen en -waar mogelijk- voor de beroepsopleidingen in de ambulancebranche:
  1. signaleringsinstrument: een systeem waarmee relevante bij- en nascholingsonderwerpen kunnen worden gesignaleerd op een dusdanige wijze dat toespitsing van (landelijke) nascholingprogramma's op de groepen beroepsbeoefenaren ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en meldkamerverpleegkundigen mogelijk wordt;
  2. evaluatie-instrument: een systeem waarmee docenten en anderen die bij beroepsopleidingen en de bij- en nascholingsactiviteiten voor de verschillende beroepsgroepen onder verantwoordelijkheid van de SOSA zijn betrokken, de uitvoering van deze activiteiten systematisch kunnen beoordelen en waarderen in scores. Het systeem moet informatie voor docenten en opleidingsmanagement opleveren om de landelijke bij- en nascholingsactiviteiten en de beroepsopleidingen te verbeteren;
  3. accreditatie-systeem: een puntensysteem waarin uiteenlopende scholingsactiviteiten een bepaalde ‘waarde' krijgen toegekend met het oog op herregistratie in het Register Beroepsbeoefenaren Ambulancezorg bij het SamenWerkingsVerband Ambulancezorg & Wet BIG.
Werkzaamheden
Voor de drie onderdelen werden ontwikkelgroepen geformeerd. De onderdelen werden ontwikkeld in nauwe samenspraak met uiteenlopende betrokkenen uit de branche, zoals opleiders, leidinggevenden, beroepsbeoefenaren, beroepsvereniging en branche-organisatie(s).
Resultaten
In de drie genoemde publicaties werden de onderwerpen inhoudelijk, procedureel, organisatorisch en operationeel zo uitgewerkt dat gesproken kon worden van instrumenten die door betrokkenen zelf kunnen worden geïmplementeerd. Belangrijk element in de ontwikkeling en beschrijving was de onderlinge samenhang tussen de verschillende instrumenten, als bijdrage aan de kwaliteitszorg op het terrein van opleidingsbeleid en beroepsuitoefening.