Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Curriculumvernieuwing Verkeers- en vervoerstechnische deel van de opleiding Ambulancechauffeur
Opdrachtgever:
Stichting Opleiding Scholing Ambulance-hulpverlening te Zwolle
(nu Ambulancezorg Nederland, Zwolle)
Periode:
mei 2007 - december 2007
Publicatie:
Advies Vernieuwingen Verkeers- en vervoerstechnisch deel van de Opleiding Ambulancechauffeur; november 2007
Achtergrond
Geconstateerd werd dat het vervoers- en verkeerstechnisch deel van de opleiding ambulancechauffeur niet op alle onderdelen voldeed aan de wijzigingen die zich in de beroepsuitoefening en de context daarvan hadden voorgedaan. Het recent ontwikkelde Competentieprofiel Ambulancechauffeur moest fungeren als basis voor een vernieuwd opleidingscurriculum.
Doelen
In het project moesten de contouren van het vernieuwde opleidingscurriculum worden ontwikkeld. De ontwikkeling had zowel betrekking op de inhoud van de verschillende onderdelen van het curriculum, de volgorde en opbouw ervan, als de (onderwijs-, instructie- en toetsings-) vormen. Voor wat betreft de vormgeving van het onderwijs diende onder meer gekeken te worden naar mogelijkheden om onderdelen via docentonafhankelijk leren en andere innovatieve onderwijstechnieken te laten plaatsvinden.
De curriculumontwikkeling moest op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat het resultaat kon rekenen op draagvlak in de ambulancebranche.
Werkzaamheden
  • documentenanalyse;
  • interviews met de coördinator van de opleiding Ambulancechauffeur VVT;
  • interviews met docenten en instructeurs VVT;
  • interviews met de werkgroep die het competentieprofiel had opgesteld;
  • interview met de Chauffeurscommissie, adviesorgaan voor het bestuur van de SOSA;
  • het ontwikkelen van conceptplannen;
  • terugkoppeling conceptplannen naar projectleider, docenten/instructeurs, en Regionaal Opleidings Co÷rdinatoren;
  • definitieve versie van het vernieuwd curriculum ontwikkelen en op schrift stellen.