Logo Brouwer Beslissingsgericht Onderzoek en Advies Opdrachtbeschrijving
homepage
contact
over deze site
grotere letterskleinere letters
 
zoek op deze site
drs. Klaas Brouwer
S.O.J. Palmelaan 197
9728 VJ Groningen
tel.: 050-5268385
webdesign:
Smeets & Graas


Verkennend onderzoek naar mogelijkheden van een HBO Bachelor-opleiding Acute Zorg
Opdrachtgever:
Nederlands Ambulance Instituut te Zwolle
(nu Ambulancezorg Nederland)
Periode:
maart 2005 - januari 2006
Publicatie:
Contouren van een HBO Opleiding Verpleegkundige Acute Zorg (januari 2006)
Onderzoeksvragen
De hoofdvraag was: is een HBO-bachelor gezondheidszorgopleiding "acute zorg" mogelijk. Het voorstel was om deze vraag gefaseerd te beantwoorden. Na iedere fase kon dan worden besloten op welke wijze, door of met wie de haalbaarheidsstudie een volgende fase in zou gaan.
Doelen
De opleiding moest passen in de bachelor-master-structuur van het hoger onderwijs. Daarmee ontstond een alternatieve route voor de scholingsactiviteiten voor de verschillende beroepsbeoefenaren werkzaam in de spoedeisende c.q. acute zorg, zoals verpleegkundige huisartsenpost, meldkamer verpleegkundige, ambulance verpleegkundige, spoedeisende hulp verpleegkundigen, intensive care verpleegkundigen en coronary care verpleegkundigen.
In deze fase I werd de contextuele of wijde omgeving verkend. Onderwerpen daarbinnen waren onder meer: ontwikkelingen in de keten van acute zorg, in het beroepsonderwijs en het verpleegkundig vervolgonderwijs; de wet- en regelgeving in de zorg; betrokkenen in de verdere uitwerking en uitvoering; functie-gebieden binnen de acute zorg waarvoor het opleidingsprogramma moest scholen.
Resultaat
In de notitie “Contouren van een HBO Opleiding Verpleegkundige Acute Zorg” is aandacht besteed aan de plaats van de acute zorg in het geheel der voorzieningen, de specifieke kenmerken ervan en de verschillende interventies binnen de acute zorg. Aan bod kwamen de samenstellende delen van de keten van acute zorg, de omvang en aard van de (deel-) arbeidsmarkt, studentenaantallen, de plaats van een nieuw opgeleide beroepsbeoefenaar binnen de verpleegkundige beroepenstructuur, inhoudelijke en professionele ontwikkelingen in de acute zorg en ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Tevens werden voorstellen gedaan voor de relatie van de nieuwe opleiding met de bestaande scholingsactiviteiten, voor de (onderwijs-) organisatorische karakteristieken, de inhoud en de omvang ervan.